Od soboty 31 Października 2020 r. uruchomiliśmy spotkania katechetyczne w ramach kursu do I Komunii św., planowanej na Maj 2021. Uczestniczy w nim 26 dzieci i ich rodzice. Ze względu na wprowadzony 5 listopada lockdown, spotkania przeniosły się w przestrzeń wirtualną. Jak do tej pory udało się zorganizować kilka katechez dla dzieci i dla rodziców.

Poniżej wypis tematów i dat spotkań:

 • RODZICE:
  • 31/10/2020, 20.00 (online): Spotkanie organizacyjne.
  • 07/11/2020, 20.00 (online): Co to jest wiara i czym jest dla mnie wiara w Jezusa Chrystusa?
  • 14/11/2020, 20.00 (online): "Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół...". Kościół Jezusa Chrystusa i mój kośćiół?
  • 21/11/2020, 20.00 (online): Historia zbawienia, naród wybrany i idea przymierza Boga z Narodem Wybranym.
  • 05/12/2020, 14.00 i 16.00 (w kawiarni i sali św. Józefa): W Jezusie Chrystusie Bóg z nowe przymierze z ludźmi.

 • DZIECI:
  • 7/11/2020, 17.00 (online): Katecheza wprowadzająca.
  • 14/11/2020, 17.00 (online): Bóg bardzo nas kocha.
  • 21/11/2020, 17.00 (online): Pan Bóg obiecuje, że ześle nam Zbawiciela.
  • 28/11/2020, 17.00 (onlilne): Pan Bóg daje nam swojego Syna Jezusa.
  • 05/12/2020, 14.00 i 16.00 (w kościele): Pan Jezus umiera i zmartwychwstaje dla nas.


Kalendarz Komunii

 • Home
 • Duszpasterstwo
 • Sakramenty
 • Komunia
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2021 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.